Der kan tilbydes trænende hjemmehjælp, funktionsvurdering og APV besøg.

Trænede hjemmehjælp kan gives indenfor visiterede personlige og praktiske opgaver.


- Vejledning


- Guidening


- Støtte i struktur


- Fastholdelse af arbejdsmetoder


- vurdering af behov for hjælpemidler mhp. at blive så selvhjulpen som muligt.


Trænede hjemmehjælp foregår i samarbejde med en ergoterapeut.


Sammen med borgeren opsættes der mål/delmål for den videre træning. Der vil løbende blive evalueret på træningen, så borgeren bedst muligt kan opnå sine mål/delmål.

Et mål kan f.eks. være:

- At lave mad

I samarbejde med ergoterapeuten, afprøves aktiviteten. Undervejs kan der blive afprøvet forskellige arbejdsmetoder og/eller om der er behov for et mindre hjælpemiddel. Efter endt træningsforløb kan borgerens mål være opnået.


- Funktionsvurdering

Foregår når plejen oplever behov for at blive tilset ved ergoterapeut, f.eks. kan man være blevet bedre eller dårligere i sine færdigheder. Dette på baggrund af at hjælpen gives som hjælp til selvhjælp. ( APV besøg )

APV = arbejdsplads vurdering.

Borgerens hjem er en arbejdsplads for vores personale. Der gælder således nogle retningslinjer ift. plads krav. Det kan være på badeværelset, hvor der f.eks. ydes hjælp til bad og i soveværelset hvor der f.eks. ydes hjælp til personlig pleje i en plejeseng. Der ligges vægt på samarbejde med borgeren omkring dette, således at der findes en god løsning for borgeren og for personalet.